8938529724119

Acid béo plus- 450ml

    Đơn vị tính:
  • 450ml
Mô tả chi tiết

Quy trình sử dụng axit béo 1 đối với uốn + ép +Tóc khỏe pha 5ml axit béo với thuốc số 1 kiềm ph 9. + tóc trung bình pha 10ml axit béo với thuốc số 1 kiềm ph 8. +tóc yếu pha 15m axit béo với thuốc số 1 kiềm ph 7. Với tóc khỏe rễ tre ko cần pha axit bé

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Chưa có đánh giá nào

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm Acid béo plus